Terms & Conditions

LÜTFEN WEB SİTESİNİ VEYA DİĞER ÖZELLİKLERİNİ KULLANMADAN ÖNCE AŞAĞIDA BELİRTİLEN KULLANIM KOŞULLARINI OKUYUNUZ.

1- Taraflar

1.1: Bu sözleşme internet sitesi üzerinde sunulan hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan E-Piksel E-Ticaret ve Bilgi Teknolojileri (E-Piksel olarak anılacaktır) ile Yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen kişi/kurum (MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında E-Piksel 'e ait olan https://e-piksel.com/ internet adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin (Site olarak anılacaktır) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2- Konusu

2.1: İş bu sözleşme MÜŞTERİ tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında E-Piksel 'e ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.

2.2: Üyelik bilgileri MÜŞTERİ tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından MÜŞTERİ ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.

3- Sorumluluklar

3.1: E-Piksel, MÜŞTERİ 'nin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. E-Piksel siparişin iletilmesi ile siparişteki toplam ücretin tahsil edildiğini kontrol edip onayladıktan sonra söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.

3.2: Ödeme şekli, kdv farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirtilerek MÜŞTERİ 'nin aylık veya yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler E-Piksel tarafından bildirilecektir.

3.3: Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluluğu MÜŞTERİ 'nin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır.

3.4: MÜŞTERİ aldığı hizmet dahilinde E-Piksel tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. MÜŞTERİ, aldığı hizmetlerden faydalanırken E-Piksel tarafından yayınlanan her türlü ihtar ya da bildirime uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5: MÜŞTERİ, E-Piksel 'in kendisine sunduğu hizmetleri hiç bir şekilde ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere çoğaltıp dağıtmamayı, satmamayı baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6: MÜŞTERİ aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7: MÜŞTERİ alacağı ürün ile birlikte hosting hizmeti alabilir. Bu durumda müşteri hosting hizmetinin kontrolünü E-Piksel 'e bırakabilir ya da kendisi kontrol etmeyi tercih edebilir. MÜŞTERİ hosting kontrolünü E-Piksel 'e bırakması durumunda müşteri iletişime geçmediği sürece E-Piksel müşteriye sağladığı hizmetler ile ilgili bir işlem yapmamaktadır. Bu nedenle hosting üzerinde barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan E-Piksel 'e herhangi bir kusur iletilemez.

3.8: Ayrıca iade şartları sayfasında belirtilen koşullar bu sözleşmenin bir parçasıdır ve MÜŞTERİ iade şartları sayfasında belirtilen şartları kabul ettiğini beyan ve taahhüt ederler.

E-Piksel sayfaları ve sayfa içeriklerini gönderilmeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya kullanıcı tarafından oluşturulmuş sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz.

E-Piksel kullanıcı hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya E-Piksel 'in kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için fesih edebilir. E-Piksel hukuka aykırılık eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren MÜŞTERİ 'ye haber vermeden silmek hakkına sahiptir.

3.8: E-Piksel, sağladığı hizmet içerisinde bulunan MÜŞTERİ verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-mail ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.

3.9: Teknik arıza, kesinti vb durumlarda E-Piksel hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan E-Piksel sorumlu değildir.

3.10: E-Piksel, MÜŞTERİ tarafından eğer istenirse domain (alan adı) tescil işlemlerini yürütecektir. E-Piksel bu konuda MÜŞTERİ 'nin talepleri doğrultusunda domain adı üzerinde işlem yapabilecektir. Domain (alan adı) MÜŞTERİ adına alınacağı için MÜŞTERİ istediği zaman alan adını başka bir sağlayıcıya transfer edebilecektir.

4- Süre

4.1: İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından E-Piksel e iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.

4.2: MÜŞTERİ aldığı hizmeti kullandığı sürece sözleşmedeki maddelere bağlı kalacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Dijital ürünler ile beraber alınan Hosting, domain, SSL sertifikası ve IP adresi gibi hizmetlerde aksi belirtilmedikçe sözleşme süresi 1 yıldır.

4.3: MÜŞTERİ sözleşmenin sona ermesinden 15 iş günü öncesine kadar süre kısıtlaması olan hizmetleri kullanmaya devam edebilmesi için sözleşme süresini yenilemesi gerekmektedir. Yenileme yapılmadığı taktirde sözleşme sona erer ve MÜŞTERİ 'nin aldığı hizmetler durdurulur.

5- Ücret

5.1: İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere kdv dahil ederek hesaplanır ve MÜŞTERİ 'ye gösterilerek tahsilat gerçekleşir.

5.2: E-Piksel önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3: Ücret kati sipariş tarihinden itibaren 5. iş günü sonuna kadar sipariş işlemi sırasında kredi kartı ile ödeme talimatı var ise kredi kartı hesabından, kredi kartı ile ödeme talimatı yok ise PayPal hesabından, belirtilen banka hesap numaralarına veya E-Piksel 'e elden ödemekle yükümlüdür.

5.4: Ödemenin gecikmesi durumunda E-Piksel vade farkı faturası kesme hakkını saklı tutar.

5.5: E-Piksel, MÜŞTERİ ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakkını saklı tutar.

5.6: Sözleme süresi biten ve yenilemek istenen hizmetler için ücretleri sözleşmenin yenileme yapılacağı zaman ki hizmet fiyatları geçerlidir.

6- Askıya alınma

6.1: Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı E-Piksel, MÜŞTERİ 'ye verilen hizmetlerin tümünü, e-mail, web, ftp hesaplarının tamamını durdurma hakkını saklı tutar.

6.2: Bu durumun devam süresince MÜŞTERİ adına e-mail, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e-mail hesapları bloklanarak gelen e-mailler geri çevrilir.

7- Fesih

7.1: MÜŞTERİ iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, E-Piksel hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

7.2: Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında MÜŞTERİ; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3: MÜŞTERİ hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 15 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.

7.4: Sözleşmenin sona erme süresinden önce E-Piksel veya MÜŞTERİ tarafından fesih edilmesi halinde ödenen ücretlerin iade edilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8- İletişim ve bilgi adresleri

8.1: Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

8.2: Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

8.3: E-Piksel sözleşme süresi içinde MÜŞTERİ 'ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. MÜŞTERİ söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9- Ücretin ödenmesinde temerrüde düşülmesi

9.1: MÜŞTERİ, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda E-Piksel kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %7 gecikme faizi talep edebilir. MÜŞTERİ bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder.

9.2: MÜŞTERİ, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için E-Piksel 'in dava ya da icra takibi açması halinde de aylık %7 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50'si kadar cezai şart, %10'u Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3: MÜŞTERİ, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde E-Piksel 'in teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, Bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10- Yetkili mahkeme ve icra daireleri

10.1: İş bu sözleşme bununla birlikte 10 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. siparişin internet ortamında E-Piksel 'e gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). E-Piksel gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. MÜŞTERİ bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

10.2: İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Bursa/Gemlik Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Last Update: 30/06/2015